קטעי סרטים בהם פנינים ממשנתו של הרב גץ

הסרט - תפילה קצרה עם כוונה

אני מתפלל כל בוקר, ואף פעם לא הגעתי לכוונה בתפילה.
הרב גץ: אני רוצה לתת לך עצה פשוטה, בוא בשלב ראשון נקצר חלק מהתפילה, כמו שאמרו רבותינו עליהם השלום, יותר טוב מעט עם כוונה, מאשר הרבה ללא כוונה, פה אתה תסתפק בשלב ראשון בקריאת שמע, דע לפני מי אתה עומד, עם מי אתה עומד להתפלל, ואם אתה תתבונן בזה אתה תשיג, תשיג הרבה מהתרוממות הנפש